RSW Hatches

Konstrukcja aluminiowych pokryw włazów

Zleceniodawca : NAUTA


Zakres zlecenia : wykonanie dokumentacji traserskiej dla konstrukcji 11 aluminiowych pokryw włazów wraz z oprzyżądowaniem o łącznym ciężarze ok. 2,5 T.


Wykonane prace :

  • przygotowanie zestawienia materiałowego do zakupu,
  • opracowanie dokumentacji warsztatowej (wyciągnięcie detali konstrukcyjnych),
  • wykonanie kart wykroju,
  • wykonanie Kart Cięcia dla profili,
  • sporządzenie list kompletacyjnych.
Powrót