Półtunelowe ekrany akustyczne

Konstrukcja ekranów akustycznych PT-1

Zleceniodawca : Vistal Konstrukcje

 

Konstrukcja stalowa półtunelowych ekranów akustycznych PT-1 w ciągu drogi krajowej nr 8 pomiędzy Warszawą i Markami.


Zakres zlecenia : Przygotowanie dokumentacji traserskiej dla konstrukcji stalowych półtunelowych ekranów akustycznych o ciężarze całkowitym ok. 44 T.


Wykonane prace :

  • opracowanie dokumentacji warsztatowej (wyciągnięcie detali konstrukcyjnych),
  • wykonanie kart wykroju,
  • wykonanie katalogów profili,
  • sporządzenie list kompletacyjnych.
Powrót