Damen Shipyards Gdynia S.A.

Stocznia specjalizująca się w produkcji mega jachtów

 

Stanowisko : Konstruktor, Konstruktor-Technolog ds. kadłubowych

Obowiązki :

 • sprawdzanie, kompletowanie, weryfikowanie dokumentacji technicznej;
 • opracowywanie dokumentacji technologicznej : technologie budowy, podziały kadłubów na bloki/sekcje, podbudowy kadłubów, otwory technologiczne, uchwyty transportowe, zabezpieczenia do transportu itp.;
 • opracowywanie wymaganych instrukcji technologicznych;
 • przygotowywanie dokumentacji na potrzeby produkcji : szkice, rysunki, karty zmian, dokumentacje traserskie, katalogi profili;
 • przeprowadzanie uzgodnień projektowych, technicznych i technologicznych;
 • współpraca z przedstawicielem armatora : wymogi kontraktowe, poprawność procesu budowy;
 • wdrażanie nowych rozwiązań projektowych i nowych technologii;
 • archiwizacja danych.

Praca przy projektach :

 • mega jacht – długość ok. 74 m,
 • mega jacht – długość ok. 65 m,
 • mega jachty – długość ok. 58 m,
 • mega jachty – długość ok. 55 m.
Powrót